lokale werkgroep

 

Welkom bij de groep Hoogeveen van Amnesty International

 

Recente activiteiten

Scholenwerkgroep weer op sterkte

De scholenwerkgroep bijeen ter voorbereiding op de gastlessen. V.l.n.r.: Akke Hoekstra, Cecile Roetman, Marnix Koppe, Anne Sinnema, Rian Staudt, Loek Boer en Faritah de Palm.Spontane aanmeldingen na een dringende oproep op deze site en in de Hoogeveensche Courant hebben ervoor gezorgd dat er in Hoogeveen weer een sterke en enthousiaste scholenwerkgroep is gevormd.
De leden -- hier bijeen in een voorbereidingsbijeenkomst -- zijn inmiddels getraind en gaan met frisse moed op bezoek bij de scholen om daar gastlessen over de mensenrechten te verzorgen.

 

 

Record

Nu alle brieven en kaarten geteld zijn kijken we met trots terug op de schrijfmarathon. Het resultaat is 2020 poststukken gericht aan regeringsleiders, ambassades, overheidsinstellingen en onterecht veroordeelde of bedreigde personen. Brieven en kaarten geschreven door studenten van het Alfa College en leerlingen van Het Roelof van Echtencollege en De Groene Driehoek en natuurlijk door heel veel mensen die daarvoor naar de Bibliotheek Hoogeveen waren gekomen.

Het aantal is een absoluut record, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Hartelijk aan alle schrijvers, aan de scholen en aan gastheer Bibliotheek Hoogeveen.

 

De schrijfmarathon op scholen

Klas 2B6 van het Roelof van Echtencollege locatie Griendtsveenweg
presenteert de schrijfoogst van de locaties Griendtsveenweg
en Julianastraat: 451 brieven . Topprestatie!

Klas 2B6 Roeleof van Echtencollege Griendtsveenweg

Nog meer kanjers: 405 brieven van de leerlingen van de onderbouw en de internationale schakelklas van De Groene Driehoek.
De Groene Driehoek -1 De Groene Driehoek -2


Schrijfmarathon op Dag voor de Mensenrechten

Op zaterdag 10 december om 13.00 uur opende burgemeester Karel Loohuis officieel de schrijfmarathon in de bibliotheek van Hoogeveen. Hij verklaardeBurgemeester Karel Loohuis opent de schrijfmarathon 2016 daarbij voor het schrijven van de eerste brief te hebben gekozen voor Annie Alfred, het 10-jarige albinomeisje uit Malawi. De burgemeester sprak zijn zorg uit over het vaak gruwelijke lot van albinomensen in Afrika en riep overheden op daar onmiddellijk actie tegen te ondernemen.
Van 13 tot 17 uur schoven jonge en oude Hoogeveners aan de tafels aan om te schrijven tegen onrecht en schending van mensenrechten. Bijna 250 brieven en kaarten werden in die periode geleverd, voor verzending aan betrokken overheden, uitvoeringsinstanties en natuurlijk de betrokken slachtoffers zelf. Het singer-songwriters duo My Dearest Dear kwam de schrijvers moed toezingen.
Zie de foto-impressie van de middag.

 

Aftrap schrijfmarathon op Alfa College 

Op vrijdag 9 december werden in de middagpauze een kleine 400 brieven geschreven door studenten en docenten.

Enige uitleg is wel handig Ingespannen schrijven Nu nog een envelop En een puntje voor Burgerschapsvorming

 

 

De vacaturesVrijwilligersmarkt

Amnesty Hoogeveen was als gebruikelijk aanwezig op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt in Hoogeveen. Naast SWW-directeur Johan Bosman tekent de petitieinformatie over ons werk en het werven van vrijwilligers voerden we actie voor de vrijlating van Ildar Dadin, een jonge Rus, die liet weten anders te denken dan de Russische regering. Hij hield een eenmans-demonstratie met een bord waarop stond dat Poetin een vijand van het volk is. Daarop werd hij opgepakt en veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf. Amnesty vindt dat een schande en heeft de aanwezigen op 8 oktober gevraagd een petitie te tekenen die de Russische overheid vraagt om onmiddellijke vrijlating van Ildar Dadin en het schrappen van het wetsartikel dat vreedzame protesten verbiedt.

 

 

 

Frans en Cecilia Rosdorff voor het laatst voor de klas

 

 

Frans en Cecilia Rosdorff hebben onlangs hun laatste gastles over het werk van Amnesty gegeven. Op basisschool De Akker in Pesse stonden ze nog één keer voor de klas van groep 8.
Het is tijd om de fakkel door te geven aan mensen die op even bevlogen wijze jonge kinderen te laten praten en denken over mensen- en zeker ook kinderrechten.
De klas doet goed mee

 

 

 

 

 

 

 

Goed nieuws

Naast Albert Woodfox is nu ook Phyoe Aung vrijgelaten. Voor beide hebben we samen geschreven tijdens de schrijfmarathon van afgelopen december. De pen, het wapen van Amnesty international, werkt!! Zie ook het artikel in de Hoogeveensche Courant in de bijlage onderaan deze pagina.

 

Jaarlijkse collecte

Van 13 t/m 19 maart is onze jaarlijkse collecte in Hoogeveen gehouden. De opbrengst van bijna 5050 Euro is een prachtig resultaat: meer dan 1000 Euro hoger dan het voorgaande jaar. Dit resultaat danken we aan de gulle gevers in Hoogeveen en aan onze 2 collectecoördinatoren met hun 98 collectanten. Wij zijn hun bijzonder erkentelijk, want ons werk is hiermee zeer gesteund. We gaan ons extra gemotiveerd weer een jaar sterk maken voor de mensenrechten.
De volgende collecteperiode is 5 t/m 11 maart 2017.

 

Wereldwinkel en Amnesty Hoogeveen samen voor internationale vrouwendag

 

Amnesty op bezoek bij Rainbow Ladies

Tekenen voor Eren KeskinOp donderdag 17 maart bezocht een delegatie van Amnesty Hoogeveen de internationale vrouwengroep Rainbow Ladies, in het kader van Internationale Vrouwendag. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd er natuurlijk ook getekend voor solidariteit met Eren Keskin. Vijf en dertig vrouwen zetten daarvoor hun handtekening.
Meer foto's van de bijeenkomst

 

 
 
Actie voor Turkse mensenrechtenadvocate Eren Keskin

Elk jaar staat de achtste dag van maart in het teken van de strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen. Op zaterdag 12 maart vroegen de Wereldwinkel en Amnesty International Hoogeveen daarom samen om aandacht voor een zeer strijdbare en dappere vrouw.Mr. Erica van Asselt tekent als eerste de petitie voor haar vakgenote

Om 13:00 uur werd de eerste handtekening gezet door advocate mr. Erica van Asselt-Pronk. In de uren daarop volgend werden in en bij de Wereldwinkel en in de stand van Amnesty Hoogeveen in de Hoofdstraat ruim 520 handtekeningen op de petitielijsten verzameld.

En met dank aan Rolf de Gier Bloemen konden onze vrijwilligers in het kader van Internationale Vrouwendag rozen uitdelen aan vrouwen in de Hoofdstraat.Bloemen van sponsor Rolf de Gier ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag

Eren KeskinZie ook de foto-impressie.
Eren Keskin is een prominente Turkse mensenrechtenadvocate en tevens lid van de grootste mensenrechtenorganisatie in Turkije. Vanuit deze positie verleent ze onder andere juridische bijstand aan vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in detentie. Haar werk maakt haar niet geliefd bij de autoriteiten. Er zijn inmiddels al meer dan 100 rechtszaken tegen Erin aangespannen en ze is diverse keren veroordeeld tot celstraffen en boetes. Bovendien wordt ze met de dood bedreigd vanwege haar werk. In 2014 werd Erin veroordeeld tot 10 maanden celstraf omdat ze in een toespraak de autoriteiten verantwoordelijk hield voor de gruwelijke dood van een 12-jarige jongen.

Op 12 maart vragen we aandacht van het winkelende publiek van Hoogeveen voor de zware strijd die deze mensenrechtenadvocate voert. Alle vrouwen zijn van harte welkom in de Wereldwinkel om een kopje koffie te drinken en de petitie te tekenen. Ook krijgen zij een klein presentje. Met de petitie roepen we de autoriteiten van Turkije op om haar niet vast te zetten en haar werk voor de mensenrechten niet te hinderen. Ook vragen we hen wetsartikelen te schrappen die de vrijheid van meningsuiting inperken.Amnesty Hoogeveen viert '8 maart' bij internationale vrouwengroep Boeket

Met vrouwen van heel veel nationaliteiten werd een feestelijke bijeenkomst gehouden, waarbij Amnesty Hoogeveen was uitgenodigd. Cecilia Rosdorff hield namens Amnesty een pleidooi voor de Turkse juriste en mensenrechtenactiviste Erin Keskin, waarna 50 aanwezigen de petitie voor haar tekenden.
Vrouwen in Boeket Cecilia Rosdorff licht de petitie voor Erin Keskin toe Vrouwen tekenen de petitie Internationale vrouwendag is ook een feest....

Albert Woodfox vrij Albert Woodfox

Tijdens de schrijfmarathon van december j.l. hebben velen ook in Hoogeveen geschreven voor de vrijlating van Albert Woodfox, die al 43 jaar zonder voldoende bewijs in eenzame afzondering gevangen werd gehouden. Ook werden vele kaarten met ondersteunende woorden voor hem persoonlijk geschreven. Deze week liet Woodfox weten de schrijvers zeer dankbaar te zijn. Twee dagen later -- op zijn 69e verjaardag -- werd hij vrijgelaten. Een prachtig bericht voor allen die voor hem schreven....

 


Stil protest voor BalochistanMensenrechtenschendingen in BalochistanAmnesty steunt actie voor mensenrechten in Balochistan

Balochistan is een sinds 1948 door Pakistan bezet land. De bevolking wordt er op wrede wijze onderdrukt.
Een aantal gevluchte inwoners van dit land bevinden zich in Hoogeveen.
Met steun van Amnesty Hoogeveen vroegen zij op zaterdag 13 februari aandacht van de Hoogeveense inwoners voor deze problematiek, door een stil protest van 14 tot 15  uur op de Hoofdstraat.Stil protest-10


Lees meer over het lot van Balochistan in de bijlage onderaan deze pagina.

 

 Zie ook de foto-impressie van de actie.

 

 

 

 

PlayStation voor minderjarige vluchtelingen in AZC

PlayStation in de huiskamer Op woensdag 20 januari werd in het AZC te Hoogeveen een PlayStation 4 voor alleenstaande Fifa match op de PlayStationminderjarige vluchtelingen in gebruik genomen. Dit speltoestel is door bemiddeling van Amnesty Hoogeveen beschikbaar gekomen voor de jonge vluchtelingen. Er werd al onmiddellijk gretig gebruik van gemaakt. Penningmeester Wim Oostenbrink werd uitgedaagd voor een elektronische voetbalmatch, waarbij secretaris Mirjam Krutzen aandachtig toeschouwer was.
Zie ook de overige foto's.

 

 

 

 

 

 

  

Vrijwilligers gezocht

De lokale Amnesty werkgroep Hoogeveen zoekt permanent naar vrijwilligers.

     • Scholenwerkers

       De groep scholenwerkers organiseert gastlessen over mensenrechten op lagere scholen in Hoogeveen en omgeving.
     • Collectanten

      Amnesty collecteert jaarlijks. Ieder jaar zijn nieuwe collectanten welkom. Wij willen graag op meer plaatsen dan nu collecteren.
      De volgende collecteperiode is 5 t/m 11 maart 2017.
     • Overige

      De kerngroep heeft dringend versterking nodig. De kerngroep vergadert 10 keer per jaar 2 uur  's avonds en bereidt de acties voor.

      Er is vraag naar flexwerkers die aan de slag kunnen, b.v. tijdens handtekeningenacties.

  

 

Samenwerking Amnesty en COC Nederland

 

Ga naar de pagina PridefondsAls gevolg van de wijd en zijd geschonden rechten van homoseksuelen werkt Amnesty samen met COC middels het zogenaamde Pride Fonds.
Hierin proberen zowel wij samen zoveel mogelijk geld in te zamelen, waarmee LGBT-activisten wereldwijd worden gesteund wanneer ze in gevaar zijn.
Met de bijdragen werken Amnesty International en COC Nederland aan een veiliger wereld voor homoseksuelen.

 

 

 

 

 

                                                                                         

MARATHONSCHRIJVERS GEZOCHT

op 10 december 2016

Brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Dat doen honderdduizenden op 10 december. Ze schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Met succes. Gevangenen komen vrij, foltering stopt en onderdrukkende wetten worden aangepast. En mensen voelen zich enorm gesteund. De woorden van Albert Woodfox uit Amerika tonen hoe belangrijk dat is: ‘De berichtjes vanaf de andere kant van de gevangenismuur vormden een enorme bron van kracht voor mij in mijn voortdurende strijd voor vrijheid.’

Doe dit jaar ook mee. Schrijf tegen onrecht!

De schrijfmarathon in Hoogeveen wordt in de bibliotheek aan de Willemskade gehouden, op 10 december van 13.00 uur tot 17.00 uur. De burgemeester zal door het schrijven van de eerste brief de schrijfmarathon openen.

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Balochistan.docBalochistan[Balochistan]
Bewaar het bestand HC 1-6-16.pdfDe pen werkt![ ]

Kruimelpad

Website Laatst Gewijzigd

 • Laatste wijziging: 18 januari 2017.

Zoeken